Rozwiązanie Samouczka Java Servlet Form

n”+ „

    n”+ ”

  • Nazwa: ” + request.getParameter(“nazwa”) + “n” + „
  • Ostatnie” imię: + request.getParameter(“nazwisko”) + “n” + „

n” + „” + „” );

Zakładając, że Twoje obecne środowisko może zostać poprawnie skonfigurowane, utwórz HelloForm.$ javac HelloForm.java

Jeśli wszystko działa dobrze, powiedziałbym, że kompilacja może wygenerować katalog HelloForm.class. Następnie pamiętaj, aby skopiować ten plik danych klasy do /webapps/ROOT/WEB-INF/classes i utworzyć następujące informacje w pliku web.xml znajdującym się przy użyciu /webapps/ROOT /. . WEB-INF/

HelloForm HelloForm HelloForm /HelloForm

Teraz http://localhost:8080/HelloForm?first_name=ZARA&last_name=ALI, wprowadź lokalizację swojej przeglądarki: lokalizacja i upewnij się, że masz już utworzony serwer Tomcat przed uruchomieniem nowej przeglądarki za pomocą monit o ogień. Spowoduje to powstanie następującego końcowego ˆ ’

Czy Twój komputer sprawia Ci problemy? Spokojnie, jest poprawka! Kliknij tutaj, aby pobrać.

Java Servlet Form Tutorial
Zelfstudie Over Java Servletformulier
Tutorial De Formulario De Servlet Java
Tutorial De Formulario De Servlet Java
Uchebnik Po Forme Java Servleta
자바 서블릿 양식 튜토리얼
Handledning For Java Servlet Formular
Tutoriel De Formulaire De Servlet Java
Tutorial Sul Modulo Servlet Java