FIX: Åtgärda PCr-fel För Ospecificerade Små Band

När din dator agerar kommer den här programvaran att fixa det och skydda dina data.

Dagens guide är utformad för att hjälpa dig om du får detta problemmeddelande “Felsök PCR-problem för små, ospecifika band”.Den uppskattade kvaliteten och dessutom koncentrationen av dNTP:er är i stort sett lika med effektiviteten hos PCR-ljud. Om kraften är för fin kan ospecifika streck uppträda. I anslutningen kan dNTP kombineras med Mg2+ för att minska den koncentration som vanligtvis förknippas med fritt Mg2+.

Restid med temperaturskäl För få cirklar används Användning av för många PCR-cykler kan resultera i otillräcklig förstärkning. Använd 20 till 35 cykler. Använd färre cykler när koncentrationen i modellen är särskilt hög, medan använd fler cykler när samtidigt strukturen är låg. Förnyelsetiden har också gått ut Om uppdateringstiden är särskilt kort tar du slut på tiden för att replikera ämnet fullt ut. Som en allmän regel, använd den förlängningstiden på 1 min per kb. Glödet var in på grund av den korta Om glödgningstiden är för , kommer primrarna inte att ha någon punkt att fästa på modellen. Använd en glödtid på minst 30 sekunder. Glödgningstemperaturen lite för hög Om den varma glödgningstemperaturen är för hög kan primrarna inte binda på stämpelbanan. I allmänhet bör en glödgningstemperatur som är 5 °C lägre än den för denna primer användas. För att överväga T m 101, använd verktyget på www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html som består av en marin standardkoncentration och någon form av reaktion på 0,2-1 μM spetsar (beroende på på din ansökan). När du beräknar allmänt specifik glödgningstemperatur, använd den dyra T m primern. För större noggrannhet kan du optimera du ser, glödgningstemperaturen med en helt uppfriskande temperaturgradient. Om T m för primern sannolikt kommer att vara minus 5 ° C nära värmeområdet (72 ° C), överväg ett absolut tvåstegs PCR-protokoll. Temperatur o Start bör inte överstiga formatförhållandena. Denatureringstemperaturen var för låg kostnad Om denatureringstemperaturen i allmänhet är för låg kommer DNA:t inte ens att helt denaturera amplifieringen, och den specifika effektiviteten kommer också att vara låg. Använd denaturering vid 95 ° C. Denatureringstiden var för lång Om denatureringstiden ständigt är för lång kan DNA:t bli förändrat. För initial denaturering 3 taltid vid 95 °C; använd noll sekunder vid 95 ° C eftersom denaturering i 3 cykler. Denatureringstiden var för kort Om denatureringstiden är för sällsynt kommer detta DNA inte att vara helt denaturerat och amplifieringseffektiviteten är verkligen också låg. För fundamental denaturering, använd minst 3 stycken som kommer att aktivera polymeras; Vanligtvis denaturerar någon stencil när du cyklar, använd tjugonio bara några sekunder.

Orsaker till PCR-komponenter dNTP-uppmärksamheten var också hög Om den totala koncentrationen av dNTP för närvarande ska starta hög, finns det en minskning lokaliserad till Mg 2+ … DNTP kommer att behandlas med 200 μM för varje reaktion. dNTP-koncentrationen har varit för låg Varje dNTP är normalt närvarande i den huvudsakliga slutreaktionen i en koncentration associerad med 200 μM. PCR-delen har en hög GC nöjd (> 65%) GC-berikade PCR-produkter har visat sig vara svåra att amplifiera. För att dramatiskt öka vinsten, öka glödgningsillamåendet. För större noggrannhet, optimera läkningskocken med en temperaturlutning. Du kan lägga till DMSO eller motsatt destabilisator av det sekundära formatet (högst 10%). Modet var skadat eller försämrat, bestod tillsammans med inhibitorer Mall kan vara reduktion eller innehålla PCR-hämmare. Om inhibitorer misstänks, späd matris; om du verkligen är aktiv, använd ett nytt internet för att öka cyklerna. Försök att köra den bästa kontrollreaktionen med en verklig plasmid med ett fullständigt motiv tillsatt så att den kommer att se om det finns olika hämmande effekter. Primers innehåller föroreningar Kontaminerande primrar kan permanent störa utrustade med PCR. Använd avmineraliserade eller möjligen mer komplexa primers. De försöker utan ansträngning att tunna ner kommersiellt tillgängliga primers för att se om det finns en hämmande effekt, trots detta lägger de mindre till jämfört med 0,02 μM bakom varje primer. Förståelsen var inte tillräckligt snygg Om den ursprungliga kvantiteten, inklusive mode, är för liten, inträffar otillräcklig förstärkning. Öka antalet portionsförstärkningscykler med 5 eller, om det är möjligt, öka antalet internet. Orena dNTP:er används Föroreningar i dNTP-blandningen är möjliga att resultera i ofullständig eller felaktig hämning eller amplifiering av PCR. Använd högkvalitativa dNTP:er. Primer-förståelsen var för hög Att använda en ökad koncentration av primrar kan maximera dina chanser för primrarna att framgångsrikt binda ospecifikt, att faktiskt binda obekväma platser på mallen och – eller möjligen till varandra. För bästa svar, använd välformulerade primers som är lätt tillgängliga i intervallet 0,2 till 1 multimeter. Se också till att medvetenheten är. Priset anges vanligtvis av tillverkaren. Primerkoncentrationen vansinnigt låg Om den specifika koncentrationen för nybörjare också är låg, kan glödgning kanske vara ineffektiv. För den senare effekten, använd väldesignade 0,2–1 µm primers. Se också till att koncentrationen presenterades av vår tillverkare. Kemikaliekoncentrationen var också låg Om den totala polymeraskoncentrationen är lika låg, är det uppenbart att alla PCR-produkter säkerligen kommer att replikeras fullständigt. Den optimala enzymkoncentrationen kommer att bero på längden och komplexiteten bland modellen. Primers föddes eller skapades felaktigt av internetanvändaren eller tillverkaren Se till att deras primers är i rätt regel och kompletterar mönstret. Använd ett funktionellt primerdesignprogram för att motverka onödiga sekvenser, regioner med hög komplementaritet, därför på. Utför en BLAST-sökning för att hålla dig borta från primers som kan öka pseudogener utöver primära slumpmässiga regioner. Använd sättet på www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html ditt lager med en ny standard saltkoncentration, samt i rollen som med en primer på 0,2-1 μM (beroende på de bästa förhållandena) för att beräkna T m . Använd en primer med minsta T m . Idealet var för långt Värdena för PCR-komponenter och/å andra sidan körningsförhållanden kanske inte är så många för att generera längre målsekvenser. Optimera visningen av analysmetoden och/eller förläng tidsperioden för PCR-stegen, inklusive ditt nuvarande avvisningssteg. Vattnet blev orent Inte alltför länge innan kan vatten ha blivit förorenat under pipettering. Använd kallt, nukleasfritt vatten. Inte Mg 2+ Brist på eller möjlig frånvaro av mineralet magnesium resulterar i en eller flera PCR-produkter. Använd 1,5 mM för vanligtvis den slutliga specifika reaktionen.

Behöver du fixa Windows-fel? Reimage kan hjälpa dig

Körs din dator långsamt och trögt? Får du den fruktade Blue Screen of Death? Då är det dags att ladda ner Restoro! Denna revolutionerande programvara reparerar alla dina vanliga Windows-fel, skyddar dina filer från förlust eller korruption och håller din hårdvara att fungera optimalt. Så vad väntar du på? Ladda ner Restoro nu!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • 2. Öppna programvaran och klicka på "Sök efter problem"
 • 3. Klicka på "Reparera alla" för att starta reparationsprocessen

 • Ger din dator dig problem? Slappna av, det finns en lösning! Klicka här för att ladda ner.

  Pcr Troubleshooting Small Non Specific Bands
  Pcr Fehlerbehebung Bei Kleinen Nicht Spezifischen Bandern
  Pcr Probleemoplossing Voor Kleine Niet Specifieke Banden
  Pcr Rozwiazywanie Problemow Z Malymi Niespecyficznymi Pasmami
  Pcr Depannage De Petites Bandes Non Specifiques
  Resolucao De Problemas De Pcr Pequenas Bandas Nao Especificas
  Pcr Ustranenie Nepoladok S Nebolshimi Nespecificheskimi Polosami
  Pcr 문제 해결 작은 비특정 밴드
  Pcr Solucion De Problemas De Bandas Pequenas No Especificas
  Pcr Risoluzione Dei Problemi Di Piccole Bande Non Specifiche